HTMU_Home_head.jpg

Проект: BG051PO001-4.3.04-0028

„Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти.”

Добре дошли!

   Ð¢Ð¾Ð·Ð¸ сайт предоставя информация относно договор № BG051PO001-4.3.04-0028 на проект:

"Подобряване на качеството на дистанционото обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти"

Проектът се осъществява по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.       
Събития
Презентация
виж повече
05.09.2013 - 31.10.2013

Презентация

Презентация: Информационнен семинар за дейността по проекта
Заявление за разработка на курс
виж повече
989-731-9907
03.03.2014 - 31.03.2014

(619) 709-6706

Заявление за разработка на курс
Екип от обучители
виж повече
17.09.2013 - 15.10.2013

Екип от обучители

анонс bg
Критерии за включване на електронните форми
виж повече
02.06.2013

Критерии за включване на електронните форми

Подробно описание на критериите за включване на електронните форми.
 Заявление за разработка на курс II
виж повече
6044230860
Каре 1
Каре 1

7788598328

Критерии
Критерии за включване на електронните форми

Критерии

Каре 3
Каре 3
(709) 737-3799

Каре 3

КОНТАКТИ
emails, телефони, адреси

КОНТАКТИ